Om oss

Hva kan vi gjøre for deg?

MTI Startup er et tidligfase investeringsselskap, strategisk plassert i Forskningsparken på USN Campus Bakkenteigen i Vestfold. Her er vi samlokalisert med Innovasjon Norge, Silicia teknologiinkubator, en rekke forskningslaboratorier, og i et stort økosystem av bedrifter innen utvikling og produksjon av teknologi. Sammen med våre partnere hjelper vi en gründer fra idé gjennom oppstart og vekst til exit.

Dette er ikke et fond. Alle våre investorer har lang erfaring fra oppstartsvirksomheter, og har en svært aktiv rolle i utvelgelse og oppfølging av det enkelte selskap.

Ta gjerne kontakt om du er en potensiell co-investor med samme tankesett/kriteria som oss.

Inkubator

Inkubatoren har et godt tilbud til alle gründere, og spesielt de som jobber inn mot elektronikk, mikro- og nanoteknologi.

Industri

MTI er vert for næringsklyngen Electronic Coast. Her er det gode muligheter for samarbeid med næringslivet.

Akademia

Enkel tilgang til kompetanse, lab, studenter og andre ressurser.

Presåkornkapital

Vi investerer presåkornkapital på vegne av Innovasjon Norge.

Rådgivning

Konsulentbistand utover tilbudet i inkubatoren.

Finansiering

Rådgiver til bedriftseiere.

Investeringskriteria

Teknologi
 • Alt innen programvare.
 • Gjerne elektronikk utvikling og produksjon;  For eks. sensorer, kretskort, nettverkskomponenter m.m.
 • Alt av mikro- og nanoteknologi som kan utnytte ressurser ved USN; vannrensing, energi, materialteknologi m.m.
Produkt eller tjeneste
 • Selskapet skal vise teknologiske løsninger med identifiserte fortrinn i sine markeder.
 • Vi må forstå produktet, og selv kunne kommunisere hva det er.
 • Gjerne løsninger innen IoT (Internet of things) og IIot (Industrial Internet of things), kunstig intelligens og smarte systemer.
Marked
 • Selskapet må ha en forretningsidé med betydelig vekstpotensial.
 • Gjerne mot internasjonale markeder, men ingen forutsetning..
 • Fortrinnsvis B2B, B2G, B2B2x.
Forretningsmodell
 • Forretningsmodellen må være tydelig og skalerbar.
 • Gjerne abonnementsmodeller (recurring).
 • Vi ser også etter selskapets evne til å bygge barrierer både ift. eksisterende og fremtidig konkurranse. Gjerne patent.
 • Vi ser etter selskaper med et klart verdigrunnlag til kunder og miljø.
Team
 • Vi ser etter dedikerte ledere (helst team) med betydelig erfaring og ambisjon om å bringe selskapet frem til neste fase.
 • Mottagelige for veiledning.
 • Kommersielle, ikke kun produktorienterte.
Struktur
 • Milepæler. Normalt 0,5 – 2 MNOK i første investering. Tydelig vei for videre vekst og kapitalisering.
 • Fokus på virksomheter priset lavere enn 10 MNOK.
 • Co-investor er som oftest ønsket.
 • Styredeltagelse og rolle case-by-case.

Vi kombinerer privat kapital med tilskudd og lån fra Innovasjon Norge.

Primært ser vi etter virksomheter yngre enn 2 år med hovedkontor på det sentrale Østlandet.

Vi samarbeider tett med andre investeringsselskap, næringsliv, akademia og andre aktører som kan bistå med kommersialisering av virksomheter.

Vi har ingen spesielle krav til segment eller bransje.

Vi har ingen fast investerings horisont. Men vi må ha en felles ambisjon om exit. Vi er ingen bank …

Kan tilby rådgivning som en betalbar tjeneste, men ikke «management for hire».

Teamet

Investeringsansvarlig

Jan Wessel Bratterud

Partner i Finova AS

Ansvarlig for seleksjon og fremforhandling av investeringsmuligheter i MTI Startup. 30+ års erfaring fra IT- og finansbransjen.

Klar?

Har du allerede laget en investorpresentasjon?

Investeringsrådet

MTI Startup er et investeringsfellesskap med kommitert kapital. Beslutninger om investering vedtas med 2/3 flertall av Investeringsrådet, der alle eierne har en hovedrepresentant.

Bjørnar Olsen

Eier, BO-BO Invest AS

Autorisert finansanalytiker med 30+ års erfaring. Forvaltet investeringer på vegne av et knippe investorer og seg selv siden 1999.

Edvin Austbø

Eier, Alden AS

Investor med portefølje innen teknologi, eiendom, detaljhandel, og mye mer. Investerer i noterte og unoterte virksomheter.

Marius Simensen

Controller, Hesnes Group

Hesnes-gruppen er et globalt shipping konsern som også har erfaring fra oljehandel, fly, helikopter, og eiendomsinvesteringer.

Richard Urbanski

Eier, TTC Invest AS

Investeringsselskap med interesser innen import, eiendom, transport, og teknologi. Investerer i noterte og unoterte virksomheter.

Roar Aasvang

Partner, Finova AS

Lang erfaring fra finansiering, oppstart, drift, videreutvikling, ledelse og salg av teknologi-bedrifter. Styreleder i MTI.

Sigge Ollendorff

Eier, Lucienne AS

Investeringsselskap med betydelig erfaring og investeringer innen eiendom og teknologibedrifter, nasjonalt og internasjonalt. 

Sjalg Mortvedt

CEO, OSWO AS

Totalleverandør innen mekaniske og elektromekaniske tjenester. Betydelig kompetanse innen engineering og prosjekt.

Tormod Moldestad

CEO, Microtech Innovation AS

Prosjekt- og ledelseserfaring fra virksomheter innen olje & gass / industri.

Portefølje

Utvalg

Bridgehill vil bli en verdensledende aktør innenfor brannsikkerhet. 

Miljøteknologi. Behandling av avløpsvann, slam og organisk avfall for produksjon av biokull og bioolje.

Utvikling av GPS og AR-baserte spill for utdanning.

Patentsøkt måleinstrument for olje- og gassbransjen.

Avansert, patentert medtech sensor for tidlig varsling av ischemia. Investering gjennom MTI.

Videreutvikling av kjent norsk teknologi for å begrense stormer fra å utvikle seg til tropiske orkaner.

Patentsøkt, trådløst maskenettverk med lang rekkevidde og støtte for de vesentlige RF-standardene.

Trådløs bremseteknologi for sykler, rullestoler og mye mer

Utvikler spillkonsepter basert på AI og videoanalyse

Kontakt oss

MTI Startup AS
v/ Jan Wessel Bratterud

+47 916 48 411

jan (at) mtias.no

Forskningsparken, Borre

Fra E18 – Ta avkjøring 34 mot Rv19. Følg Rv19 og ta til høyre mot Tønsberg i første rundkjøring mot Rv325. Følg Rv325, i første rundkjøring ta til høyre inn mot USN. Følg veien mot høyre, deretter første avkjøring til høyre. MTI Startup har kontor i 4.etasje i Forskningsparken, bygget som er rett foran deg i enden av veien. Parker til venstre for Forskningsparken. Det er 1400 gratis parkeringsplasser.